JR-Asiantuntijat Oy on urakoitsijoista ja suunnittelijoista riippumaton tilaajan edunvalvoja. Olemme asiakkaamme rakennuttajaorganisaatio ja edustaja rakennushankkeessa. Hoidamme hankkeen rakennuttamistehtävät tilaajan haluamassa laajuudessa aina tarveselvityksestä ja hankesuunnittelusta takuutarkastukseen asti.

• Tarveselvitys ja hankesuunnittelu
• Suunnittelun valmistelu ja suunnittelun ohjaus
• Rakentamisen kilpailutus ja valmistelu
• Rakentamisen ohjaus
• Vastaanotto
• Takuuaika
• Valvonta
• Työturvallisuustehtävät

TARVESELVITYS JA
HANKESUUNNITTELU

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma ovat tärkeimmät osa-alueet rakennushankkeessa, koska silloin on 100 % mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin.

Tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa tehdään yleisesti taloyhtiöiden hankkeissa yhtä aikaa, koska selvitettävät asiat nivoutuvat usein toisiinsa ja hankekoko on pieni. Tämä on mielestämme taloyhtiöille kustannustehokas tapa toimia.

Tarveselvityksessä perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus sekä kuvataan alustavasti tarvittavat tilat sekä niille asetetut vaatimukset. Selvityksen yhteydessä arvioidaan myös erilaiset ratkaisuvaihtoehdot. Tarveselvitysvaiheessa tehdään myös asukas- ja osakaskyselyt, joista saadut vastaukset puretaan infotilaisuudessa asukkaille ja osakkaille.

Hankesuunnittelussa rakennushankkeelle asetetaan laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Lisäksi määritellään hankkeen toteutustapa sekä tavoitehinta. Yhtiökokous päättää hankkeen aloituksesta hankesuunnitelman perusteella.

SUUNNITTELUN OHJAUS

Suunnittelun ohjaus aloitetaan suunnittelijan hankkimisella. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnittelu tuottaa kiinteistön ja asukkaiden tavoitteiden mukaisen tulokset.

Luonnossuunnitteluvaiheessa valitaan kohteelle hankesuunnitelmassa asetettuja tavoitteita parhaiten vastaava suunnitteluratkaisu. Tämän perusteella laaditaan investoinnin kustannusarvio sekä selvitys ylläpitokustannuksista ja tarkistetaan vaikutukset toimintakustannuksiin.

Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitelmat varsinaista rakentamista varten sekä urakan kilpailutus ja hankinta-asiakirjat.

RAKENNUSURAKAN KILPAILUTUS
JA VALMISTELU

Rakennusurakan kilpailutus aloitetaan tarjouspyyntöjen lähettämisellä. Saadut tarjoukset vertaillaan ja pidetään tarvittavat neuvottelut sekä laaditaan sopimus urakasta.

Ennen urakoitsijan urakkasuorituksen alkua käydään läpi urakoitsijan työmaakohtainen laatusuunnitelma, laaditaan työmaan yleisaikataulu ja pidetään asukasinfo. Info- tilaisuudessa kerrotaan asukkaille urakan suunnitellusta kulusta ja asukkailta vaadittavista toimenpiteistä sekä vastataan asukkaiden kysymyksiin urakasta.

RAKENTAMISEN OHJAUS

Hyvin johdettu projekti vapauttaa isännöitsijälle ja taloyhtiön hallitukselle enemmän aikaa keskittyä taloyhtiön hallintoon.

Projektinjohtaja toimii hankkeessa tilaajan edunvalvojana ja johtaa rakentamista työmaan alettua näkyvimmin työmaakokouksissa. Projektinjohtaja seuraa hankkeen sopimuksen mukaisuutta, kustannusten kertymistä ja yleisaikataulun noudattamista sekä puuttuu poikkeamiin työmaakokouksissa tai erillisissä katselmuksissa.

Projektinjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä työmaan valvojan kanssa, joka on projektinjohtajan silmät ja korvat työmaalla. Valvoja raportoi työmaatilanteesta projektinjohtajalle viikoittain. Tällä tavoin varmistetaan rakennustyöltä vaadittava laatu ja sopimuksenmukaisuus.

Asukkaita ja osakkaita pidetään ajan tasalla tiedottamalla ja järjestämällä mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa erillisissä infotilaisuuksissa.

VASTAANOTTO

Taloyhtiön hankkeissa isännöitsijä ottaa kohteen vastaan projektinjohtajan ja valvojan toimiessa apuna. Projektinjohtajan tehtävänä on huolehtia taloyhtiön oikeuksista vastaanottokatselmuksessa ja valvojan teknisistä asioista.

Ennen vastaanottokatselmusta tehtävät tarkastukset ja katselmukset sekä mittaukset ovat pääroolissa urakan laadun ja sopimuksenmukaisuuden varmistamisessa yhtä lailla kuin rakennusaikana tehtävä työmaavalvonta ja mallitöiden katselmukset.

Taloudellinen loppuselvitys, jossa selvitetään tilaajan ja urakoitsijan tilisuhteet pidetään, kun vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu. Projektinjohtajan tehtävänä on huolehtia taloyhtiön oikeuksista taloudellisessa loppuselvityksessä.

TAKUUAIKA

Urakoitsijan takuuaika alkaa vastaanottokatselmuksesta. Korjausrakennushankkeissa takuuajan pituus on yleensä kaksi vuotta. Takuutarkastus pidetään aikaisintaan kuukautta ennen takuuajan päättymistä.

Taloyhtiökohteissa projektinjohtaja ja valvoja laativat asukas- ja osakaskyselyt, jotka palautetaan ennen takuutarkastusta. Lisäksi valvoja katselmoi kohteen ja laatii tarkastuslistan takuunalaisesta urakkasuorituksesta. Nämä liitetään takuutarkastuksen pöytäkirjaan.

Projektinjohtajan tehtävänä on huolehtia taloyhtiön oikeuksista ja valvojan teknisistä asioista.

logo2

JR-Asiantuntijat on konsultti- ja asiantuntijayritys, joka tarjoaa projektinjohtoa, projektinhallintapalveluita sekä kopterilämpökuvauksia muun muassa suunnittelutoimistoille, isännöitsijätoimistoille, taloyhtiöille ja vakuutusyhtiöille.

JR-ASIANTUNTIJAT
Metsäniemenrinne 54
08680 Lohja
OTA YHTEYTTÄ
0400 816 389
019 335 131
jussi@jras.fi
GOOGLE-KARTTA
PYYDÄ TARJOUS

footerlogo1
footerlogo2
footerlogo3
footerlogo4