Vuonna 2009 tuli voimaan asetus rakennustyön turvallisuudesta (A 205/2009). Asetuksen tavoitteena on selkeyttää rakennuttajan vastuuta työturvallisuusasioiden koordinoinnista. Asetuksessa edellytetään rakennushankkeen toteuttamiseen ensisijaisesti ryhtyvää henkilöä tai organisaatiota eli rakennuttajaa nimeämään rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaattorin.

• Olemme pätevöityneet työturvallisuuskoordinaattorin tehtäviin sekä suorittaneet työturvallisuuteen liittyviä koulutuksia.
• Meillä on kokemusta suurien hankkeiden työturvallisuuskoordinaattorin tehtävistä asunto- ja toimitilarakentamisessa.
• Koordinaattorin tehtävä on huolehtia ja varmistua siitä, että rakennustyöt tehdään turvallisesti.

VASTUU TYÖTURVALLISUUDESTA

Päävastuu itse rakennusvaiheen työturvallisuudesta on rakennuksen päätoteuttajalla eli esimerkiksi pääurakoitsijalla. Jos urakka tehdään osaurakoina, on rakennuttaja itse myös päätoteuttaja. Päätoteuttajan tehtävät voidaan siirtää sopimuksella vastaavalle työnjohtajalle.

Jos päätoteuttajaa ja työturvallisuuskoordinaattoria ei ole nimetty, vastuu työturvallisuudesta siirtyy taloyhtiön hallitukselle. Rakennustyön turvallisuutta säätelevä asetus määrää pienen rakennuksen rakentamiseen aivan samat turvallisuusvaatimukset kuin isonkin, ja talon rakennuttajalle liudan velvollisuuksia.

Jos oma asiantuntemus ei riitä asiakirjojen laatimiseen, on syytä käyttää ulkopuolista ja riittävän pätevää asiantuntijaa. 

logo2

JR-Asiantuntijat on konsultti- ja asiantuntijayritys, joka tarjoaa projektinjohtoa, projektinhallintapalveluita sekä kopterilämpökuvauksia muun muassa suunnittelutoimistoille, isännöitsijätoimistoille, taloyhtiöille ja vakuutusyhtiöille.

JR-ASIANTUNTIJAT
Metsäniemenrinne 54
08680 Lohja
OTA YHTEYTTÄ
0400 816 389
019 335 131
jussi@jras.fi
GOOGLE-KARTTA
PYYDÄ TARJOUS

footerlogo1
footerlogo2
footerlogo3
footerlogo4